Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Ceny gazu 2022: O ile wzrosną rachunki? [ZESTAWIENIE]

Tomasz Jurczak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Palnik gazowy w kuchni
W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku stawki podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego z 23 do 8 proc.
Shutterstock

Od stycznia 2022 roku konsumenci korzystający z gazu do gotowania zapłacą ok. 9 złotych więcej miesięcznie. Na bardziej dotkliwe podwyżki będą musieli się przygotować ci, którzy stosują gaz do grzania wody czy też ogrzewania nieruchomości.

Nowa taryfa rozkłada podwyżkę cen gazu na raty

W dniu 17 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

W nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są wyższe o ok. 83 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw

Dla podstawowych taryf oznacza to, że rachunki wzrosną średnio o 50 procent miesięcznie, ale nie od razu. PGNiG stosuje w tym przypadku rozłożenie podwyżek na raty.

Jest to pierwsza taryfa zatwierdzona na podstawie szczególnego mechanizmu wprowadzonego w celu minimalizowania podwyżek cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Pozwala on ograniczyć skalę podwyżki ceny gazu poprzez przeniesienie części kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata, a nie jak dotychczas – uwzględnić całość tych kosztów wyłącznie w aktualnie kalkulowanej taryfie.

Jakie są różnice pomiędzy taryfami dla użytkowników?

Zasady ustalania taryf przez przedsiębiorstwa oraz zasady ich zatwierdzania przez Regulatora są określone w ustawie Prawo Energetyczne oraz w tzw. rozporządzeniu taryfowym.

Warto wiedzieć, z jakiej taryfy korzystamy, zanim sprawdzimy wysokość naszych rachunków. W przypadku taryf W-1.1, W-1.2 zużycie nie przekracza 3500 kWh rocznie. W rezultacie tacy odbiorcy korzystają gazu wyłącznie do gotowania, czyli za pośrednictwem kuchenek gazowych.

Jeśli podgrzewacie wodę gazem, to z pewnością korzystacie z taryf W-2.1 lubW-2.2 Tam maksymalne zużycie to 13 350 kWh rocznie.

Taryfy W-3.6, W-3.9 uwzględniają zużycie powyżej 13 350 kWh , aż do 88 900 kWh rocznie. W zakres takiego zużycia wchodzi już centrale ogrzewanie za pomocą gazu.

Co się składa na wysokość rachunku za gaz?

Na całkowity koszt rachunku za gaz płaconego przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się: koszty jego zakupu i opłat abonamentowych (które są zawarte w taryfie PGNiG OD) oraz koszty dystrybucji gazu (transportu). Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców używających gazu na potrzeby gospodarstw domowych), jak i usługi jego dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).

Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD ponoszą opłaty za dystrybucję najczęściej - ze względu na skalę działania firmy – według taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). 17 grudnia br. Prezes URE zatwierdził także taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez PSG na 2022 r. Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio 3,6 proc.

Od stycznia ok. 9 złotych więcej na rachunkach „kuchenkowiczów”

Wobec zmian obu taryf płatności kompleksowe (łącznie za gaz i jego dostawę) dla odbiorców korzystających z usług PGNiG OD i PSG będą przedstawiały się następująco. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. Dla odbiorców z grupy W 2.1 płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).

Podwyżki cen gazu 2022
Szacunkowa wartość zmiany średnich poziomów łącznych płatności netto w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego zgodnie z nową taryfą PGNiG OD i dystrybutora PSG na 2022r. /
Media

Ceny gazu mogą być niższe?

W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku stawki podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego z 23 do 8 proc. Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy rachunek konsumentów – odbiorców paliw gazowych. Oznacza to, że realna zmiana płatności odbiorców może być inna niż wskazana w niniejszej informacji, ponieważ ceny zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami netto

Odbiorcy gazu skorzystają nie tylko z obniżonej stawki podatku VAT, ale także z tzw. dodatków osłonowych, które będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie płatności za gaz lub ogrzewanie.

Z obniżonej stawki VAT i dodatku osłonowego skorzystają odbiorcy gazu niezależnie od tego, czy korzystają z taryfy regulowanej czy oferty wolnorynkowej swojego sprzedawcy. Więcej na temat dodatków osłonowych na stronie ministerstwa klimatu i środowiska.

Źródło: URE, własne