Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Łatwiej o zaświadczenie do „Czystego powietrza”

Michalina Topolewska
Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutę
Pieniądze
ShutterStock

Osoby, które potrzebują zaświadczenia o wysokości dochodu, aby otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” i osiągają dochody opodatkowane ryczałtowo, nie będą musiały przedstawiać zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodu.

Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z świadczeniami na rzecz rodziny. Dziś ustalaniem dochodu na potrzeby programu zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Po zmianie przepisów będą one samodzielnie pozyskiwały informacje z systemu e-podatki o sytuacji dochodowej osób, które prowadzą działalność opodatkowaną ryczałtowo. Teraz muszą one dostarczać zaświadczenie z urzędu skarbowego. Zwolnieni z tego obowiązku zostaną również rodzice starający się o zasiłek na dziecko. Zgodnie z przepisami przejściowymi postępowania w sprawie zaświadczeń o dochodzie, które zostały wszczęte i niezakończone na podstawie żądań o ich wydanie złożonych przed 1 sierpnia br., będą rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi regulacjami.

Etap legislacyjny

Pozostało 6% treści

Ten artykuł przeczytasz w ramach płatnego dostępu

Nie masz konta? Zarejestruj się