Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

NBP: Portfele pełne kredytów dla firm „wrażliwych klimatycznie”

Łukasz Wilkowicz
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
klimat oze biznes
ShutterStock

Banki mają problem z przedsiębiorstwami z branż narażonych na ryzyko związane z transformacją energetyczną.

„Banki w Polsce są narażone na ryzyko przejścia związane ze zmianami klimatu ze względu na wysoką emisyjność polskiej gospodarki” – stwierdził Narodowy Bank Polski w najnowszej edycji publikowanych co pół roku raportów o stabilności systemu finansowego. Trudniej ocenić, jak wpływa na to struktura samego portfela kredytowego. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że na poziomie europejskim dopiero trwają prace mające na celu zwiększenie wiedzy w tym zakresie. I proponują „trzy podejścia, które mogą stanowić punkt wyjścia do pomiaru ekspozycji banków w Polsce na sektory wrażliwe na zmiany klimatu związane z przejściem do gospodarki niskoemisyjnej”.

Pierwsze bierze pod uwagę zaangażowanie banków w poszczególne branże. „Ekspozycja polskiego sektora bankowego na sektory wrażliwe klimatycznie wynosi ok. 188 mld zł, co stanowi około połowę portfela kredytowego dla sektora przedsiębiorstw. Jest to udział zbliżony do szacunków EBA (Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego – red.) dla banków w UE” – napisano w opracowaniu.