Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Będą zmiany w dodatku węglowym. Świadczenie na ogrzewanie gazem i pelletem już wkrótce?

Michalina Topolewska
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Polski złoty
Dodatek, tak jak ten węglowy, nie będzie opodatkowany i zostanie zwolniony z egzekucji sądowej lub skarbowej, co oznacza, że tych pieniędzy nie będzie mógł zająć komornik.
Shutterstock

Gminy będą miały 30 dni na wypłatę pieniędzy rodzinom ogrzewającym się gazem lub pelletem. Zajmą się też przyznaniem dodatków m.in. dla szkół i szpitali.

Na piątkowym, specjalnie zwołanym posiedzeniu Sejmu posłowie mają się zająć projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Obecnie o wsparcie na pokrycie coraz wyższych kosztów zakupu opału na zimę mogą się ubiegać tylko osoby palące w piecach węglem, a dzięki uchwaleniu nowych przepisów dołączą do nich rodziny korzystające z innych surowców. O jednorazowe świadczenie będą się też mogły starać tzw. podmioty wrażliwe. Do gmin wpłynie więc kolejna fala wniosków, które trzeba będzie w krótkim czasie obsłużyć, a dopiero co zaczęły rozpatrywać te o dodatek węglowy.

Dodatek do opału gazem i pelletem

Podstawowe zasady regulujące uzyskiwanie dodatku dla gospodarstw domowych (taką ma nazwę w projekcie ustawy) są analogiczne jak przy dodatku węglowym. Nowe świadczenie będzie niezależne od kryterium dochodowego i będzie przysługiwać gospodarstwom jedno- i wieloosobowym, których główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) i jest zasilane jednym ze wskazanych rodzajów opału. Otrzymanie dodatku będzie wymagało złożenia wniosku, którego wzór zostanie ustalony w rozporządzeniu, w gminie. Będzie to można zrobić osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną, nie później niż do 30 listopada br. Urzędnicy będą mieli 30 dni od daty złożenia wniosku na przyznanie i wypłacenie świadczenia - nie będzie to wymagać wydania decyzji administracyjnej, tylko informacji, która zostanie wysłana na maila.

Dodatek, tak jak ten węglowy, nie będzie opodatkowany i zostanie zwolniony z egzekucji sądowej lub skarbowej, co oznacza, że tych pieniędzy nie będzie mógł zająć komornik. To świadczenie nie będzie również uwzględniane do dochodu rodziny przy ubieganiu się o inne formy pomocy.

Najważniejszą różnicą między dodatkami będzie w zasadzie ich kwota. O ile bowiem węglowy wynosi tyle samo dla wszystkich uprawnionych - 3000 zł, to wysokość nowego została w projekcie zróżnicowana w zależności od rodzaju opału (patrz infografika).

Dodatek węglowy - będą zmiany

Marzena Szuleta, kierowniczka działu świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu, zwraca uwagę, że podobieństwo przepisów może powodować, iż przyznawaniu nowego świadczenia będą towarzyszyć takie same problemy, jakie występują obecnie przy dodatku węglowym. Chodzi przede wszystkim o obserwowane w całej Polsce mnożenie się gospodarstw domowych, w tym jednoosobowych, które mieszkają w jednym domu i ogrzewają się tym samym piecem, a każde z nich składa wniosek o dodatek. Co istotne, ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) nie zawiera przepisów, które przewidują, że można przyznać tylko jeden dodatek dla jednego źródła ogrzewania. Potwierdza to też informacja opublikowana na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiskach (MKiŚ). Tyle że w praktyce rodzi to pole do nadużyć i dochodzi do sytuacji, gdy np. oddzielne wnioski składają małżonkowie albo wnioskodawca podaje w nim zupełnie inny skład rodziny niż ten, który deklarował kilka miesięcy wcześniej, gdy ubiegał się o jakieś inne świadczenia. Zdarzają się przypadki, że złożony już wniosek zostaje wycofany, a w jego miejsce pojawiają się dwa lub trzy.

Ten temat był podejmowany podczas spotkania on-line z przedstawicielami resortu klimatu, zorganizowanego przez Związek Miast Polskich. - Magiczne zwiększanie się liczby gospodarstw domowych to najważniejszy problem, jaki się pojawił, i trochę nas to zaskoczyło, bo wierzyliśmy w postawę obywatelską Polaków - mówiła Aleksandra Świderska, zastępca dyrektora departamentu elektroenergetyki i gazu MKiŚ. Dodała przy tym, że w opinii resortu nawet przy obecnych przepisach gminy dysponują środkami pozwalającym na weryfikację, bo mogą prosić o przedstawienie np. deklaracji podatkowych czy porównywać skład rodziny wnioskodawcy, opierając się na wnioskach o inne świadczenia czy deklaracjach śmieciowych.

Z takim stanowiskiem nie zgadzają się jednak urzędnicy. - Jak ma wyglądać taka weryfikacja, na jakiej podstawie prawnej mam np. żądać pokazania PIT, skoro nie ma jej w ustawie? We wniosku o dodatek węglowy nie ma nawet rubryki dotyczącej stanu cywilnego - podkreśla Natalia Siekierka, kierowniczka działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Aleksandra Świderska zapowiedziała, że będzie przygotowana nowelizacja przepisów, która może się pojawić w połowie września.

- To już będzie za późno, bo w przypadku złożonych wniosków biegną terminy i nie możemy czekać z ich rozstrzyganiem, aż zmieni się ustawa - wskazuje Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

W zapowiadanej nowelizacji ma również znaleźć się zmiana wydłużająca czas na wypłacenie świadczenia. Wstępnie była mowa o tym, aby zamiast 30 było to 60 dni. - To by nam bardzo pomogło. Biorąc pod uwagę dużą liczbę składanych wniosków o dodatek węglowy, a także prowadzonych postępowań w sprawach o inne świadczenia, dotrzymanie miesięcznego terminu może okazać się utrudnione - mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Dodatek do ogrzewania - podmioty wrażliwe

Poza nowym dodatkiem dla gospodarstw domowych projekt zakłada wprowadzenie wsparcia dla tzw. podmiotów wrażliwych. Kto się do nich zalicza, określa art. 4 pkt 4, który wymienia 18 grup instytucji (patrz infografika). Będą one mogły otrzymać dodatek, o ile same ponoszą koszty zakupu węgla, pelletu i innego rodzaju biomasy, oleju opałowego lub gazu LPG, które wykorzystują do ogrzewania w związku z wykonywaną działalnością, a ich źródło ogrzewania jest zgłoszone do CEEB.

Wysokość wsparcia będzie obliczana na podstawie specjalnego wzoru, uwzględniającego zakładany średni koszt zakupu opału w br. oraz średniego rocznego kosztu z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku. Będzie go składać osoba uprawniona do reprezentowania instytucji w gminie właściwej ze względu na jej siedzibę. Ta będzie miała miesiąc na wypłacenie pieniędzy. ©℗

Pomoc dla rodzin
Pomoc dla rodzin /
Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Etap legislacyjny

Projekt ustawy przed I czytaniem w Sejmie