Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Wyższe zachęty do termomodernizacji

Krzysztof Bałękowski
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Scaffolding,In,Building,External,Thermo,Insulation,Protection,-,Construction
Termomodernizacja budynku
Shutterstock

Rozwój budownictwa mieszkaniowego dla osób o niższych dochodach i zachęty do podnoszenia efektywności energetycznej mieszkań – to główne cele przyjętej przez Sejm ustawy o poprawie warunków mieszkaniowych.

Dzięki premii i grantowi MZG gminy będą mogły uzyskać pieniądze na pokrycie nawet do 80 proc. kosztów remontów mieszkań komunalnych (90 proc. w przypadku budynków zabytkowych), jeśli źródło ciepła zostanie wymienione na niskoemisyjne lub budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej.

Nowe przepisy mają zrealizować dwa działania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – B.1.1.2 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” (część grantowa) w takiej części, w jakiej dotyczy ono budynków wielorodzinnych, oraz B.3.5.1 „Inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej” (część pożyczkowa).

Ustawa przewiduje zwiększenie zarówno premii termomodernizacyjnej z 16 proc. do 26 proc., jak i remontowej – z 15 proc. do 25 proc. Podwyższenie tej pierwszej ma zachęcić do zwiększenia efektywności energetycznej budynków te wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które do tej pory nie były w stanie przeprowadzić takich inwestycji. Resort rozwoju i technologii wskazywał w uzasadnieniu, że ok. 70 proc. budynków wielorodzinnych w Polsce poddano już termomodernizacji. W przypadku premii remontowej nie tylko zwiększono wsparcie, lecz także jego zakres. Dotychczas kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r., teraz premia będzie przyznawana na remont budynków oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed złożeniem wniosku.

Właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, którzy uzyskali premię termomodernizacyjną, będą mogli ubiegać się o dodatkowy grant wynoszący 10 proc. kosztów inwestycji w głęboką i kompleksową termomodernizację, która jest standardem w nowych budynkach. Z kolei nowy grant OZE będzie mógł pokryć 50 proc. kosztów zakupu i montażu nowej instalacji OZE lub modernizacji już istniejącej instalacji, jeśli jej moc wzrośnie o co najmniej 25 proc.

Zwiększy się również wsparcie dla gmin chcących zwiększyć efektywność energetyczną budynków komunalnych. Uzupełnieniem premii remontowej stanowiącej 50 proc. kosztów inwestycji (60 proc. w przypadku zabytków) będzie specjalny grant MZG pokrywający kolejne 30 proc. kosztów. Dodatkowe środki będzie można uzyskać, jeśli przed remontem czy termomodernizacją lub w ich ramach budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej lub źródło ciepła zostanie wymienione na niskoemisyjne.

Poza poprawą warunków w istniejących budynkach mieszkalnych nowe przepisy mają też rozwinąć program budownictwa socjalnego i komunalnego. Spełniając podwyższone standardy efektywności energetycznej, gminy będą mogły uzyskać do 60 proc. wsparcia w przypadku społecznych mieszkań czynszowych i do 95 proc. w przypadku mieszkań komunalnych.

Etap legislacyjny

Ustawa uchwalona przez Sejm