Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

„Czystość plus” jeszcze w tym roku

Katarzyna Nocuń
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę

Urealnione stawki za odpady z firm, elastyczne podejście do selektywnej zbiórki odpadów za zgodą resortu, a także możliwość indywidualnego rozliczanie mieszkańców bloków ze zbiórki odpadów – Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło założenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.), zapowiadane jeszcze w sierpniu tego roku jako pakiet „Czystość plus”. Cel: koszty gospodarki odpadami dla samorządów mają być niższe.

Jedna z oczekiwanych zmian dotyczy stawek za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, czyli z firm, galerii handlowych, biurowców i instytucji. Jeśli gmina organizuje odbiór odpadów z tych nieruchomości, jest ograniczona stawkami maksymalnymi. Są one tak niskie, że w efekcie dopłacają do tego mieszkańcy. Pytanie, czy korekta nie przychodzi zbyt późno? Samorządy do końca roku muszą bowiem dostosować swoje uchwały do nowelizacji u.c.p.g. z lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1579), która te zaniżone stawki wprowadziła. Większość gmin już to zrobiła, a część zdecydowała, że odpadów z nieruchomości niezamieszkanych nie będzie już odbierać (wówczas właściciele takiej nieruchomości podpisują umowę z firmą odpadową). Resort zapowiadał podwyższenie maksymalnej opłaty, którą gmina może obciążyć firmę za pojemnik o pojemności 1100 litrów, z nieco ponad 58 zł do ok. 300 zł. Ponieważ na razie przedstawiono jedynie założenia nowelizacji, nie wiadomo, czy ta stawka zostanie utrzymana.

Pozostało 69% treści

Ten artykuł przeczytasz w ramach płatnego dostępu

Nie masz konta? Zarejestruj się