Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Sejm za nowelą tzw. specustawy przesyłowej

Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutę
Dzięki specustawom istnieje możliwość znacznego skrócenia czasu na przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym
ShutterStock

Sejm przyjął nowelizację ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (tzw. specustawy przesyłowej), zakładającą usprawnienie procesu inwestycyjnego dotyczącego przedsięwzięć, niezbędnych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowelę poparło 433 posłów, nikt nie był przeciwny, 12 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli dwie poprawki o charakterze doprecyzowującym.

Nowela zawiera wykaz 24 inwestycji, które zostaną objęte przepisami specustawy. Celem zmian jest ułatwienie inwestycji w rozbudowę elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz inwestycji w gazową sieć przesyłową i infrastrukturę służącą przesyłowi ropy naftowej i paliw płynnych, a także utrzymania istniejących obiektów w należytym stanie.

Dzięki specustawom istnieje możliwość znacznego skrócenia czasu na przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym z 56 miesięcy do ok. 19 miesięcy. Rozwiązania, zaproponowane w nowelizacji mają pozwolić skrócić ten czas do kilku miesięcy.

W noweli zagwarantowano udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym dotyczącym m.in. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ma to doprowadzić do wyeliminowania sytuacji powstawania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

Proponowane zmiany mają przyczynić się do zmniejszenia liczby prowadzonych postępowań oraz wytwarzanych dokumentów oraz pozwolić strategicznym spółkom energetycznym na sprawniejsze przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych.