Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

PGE nabyła trzy farmy i zwiększyła moc w energetyce wiatrowej do 772 MW

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Wiatraki
Wiatraki
ShutterStock

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nabyła kolejne trzy farmy wiatrowe, zwiększając moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej do 772 MW, poinformowali przedstawiciele spółki.

Zakup przez PGE farm wiatrowych Radzyń, Ścieki i Jóźwin to kolejny krok ku transformacji energetycznej zapisanej w strategii PGE. Zakłada ona, że Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r., a do końca obecnej dekady będzie mieć 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych.

"Zgodnie z naszą strategią chcemy zainstalować jeszcze blisko 1000 MW [w energetyce wiatrowej] i dziś, dzięki zmianie ustawy odległościowej będzie to łatwiejsze. Nie będziemy bowiem tylko dokonywać akwizycji, ale też budować własne projekty"  - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, podczas konferencji prasowej.

"Wiatr jest źródłem niestabilnym, ale ogólnie dostępnym. Jego znaczenie będzie rosło dzięki coraz efektywniejszym technologiom wytwarzania. W obliczu wojny na Ukrainie i konieczności uniezależniania się od importu węglowodorów z Rosji, na inwestycje w źródła odnawialne musimy patrzeć również jako na element budowania niezależności energetycznej" - dodał.

W ramach akwizycji Grupa PGE kupiła łącznie 32 wiatraki o mocy od 2 do ponad 3 MW każdy. Ich średnioroczna produkcja na poziomie 240 GWh, pozwoli zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina.

Co ważne wszystkie nabyte farmy posiadają długoterminowe umowy na sprzedaż zielonej energii elektrycznej, które zabezpieczają wyprodukowane wolumeny do 2030 r. Dodatkowo farmy będą korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów, odpowiednio do 2027 r. (FW Ścieki) i 2030 r. (FW Radzyn i FW Jóźwin).

"Zakup trzech farm wiatrowych w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim to nie koniec naszych planów inwestycyjnych. Będziemy je realizować dwutorowo. Z jednej strony zamierzamy budować nowe elektrownie, z drugiej zaś pozyskiwać gotowe projekty takie jak ten w Radzyniu Chełmińskim. W pierwszym przypadku bardzo duże ułatwienie przyniesie planowana nowelizacja tzw. ustawy odległościowej. Pozwoli ona uruchomić zamrożone dotychczas inwestycje. PGE posiada ok 150 MW mocy w takich projektach w bardzo dobrych lokalizacjach, z czego większość znajduje się w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim" - dodał prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 415,48 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)