Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Cena maksymalna za energię ma nie dyskryminować

Paweł Kubicki
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
ceny prądu ceny energii
W świetle polskiej ustawy małym przedsiębiorcą może więc być np. niewielka spółka będąca polskim oddziałem wielkiego międzynarodowego koncernu.
ShutterStock

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że cena maksymalna energii obejmie także te firmy, których właścicielami są największe podmioty gospodarcze. Warunek jest jeden: „na papierze” nie mogą przekroczyć limitów przynależności do grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Opublikowana w Dzienniku Ustaw w miniony czwartek i już obowiązująca ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) ustanawia na grudzieć br. i cały przyszły rok cenę maksymalną dla sprzedaży energii elektrycznej określonym podmiotom. Z rozwiązania skorzystają m.in. gospodarstwa domowe i placówki użyteczności publicznej, takie jak szkoły czy szpitale, ale też małe i średnie firmy. Gospodarstwa domowe otrzymały gwarancję, że nie zapłacą więcej niż 693 zł/MWh. Dla pozostałych odbiorców limit wyniesie 785 zł/MWh.

Jak pisaliśmy na łamach DGP, zawarta w ustawie definicja MŚP odwołuje się do ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), która zalicza do tego grona wszystkie firmy nieprzekraczające ustawowych progów zatrudnienia i obrotów, bez względu na powiązania kapitałowe takich podmiotów. Inaczej sprawę reguluje prawo unijne, na czele z rozporządzeniem uprawniającym państwa członkowskie do ustalania cen maksymalnych dla niektórych przedsiębiorstw. Rozporządzenie nakazuje bowiem uwzględniać podmioty powiązane przy określaniu, komu należy się wsparcie.

W świetle polskiej ustawy małym przedsiębiorcą może więc być np. niewielka spółka będąca polskim oddziałem wielkiego międzynarodowego koncernu. W odpowiedzi przesłanej DGP resort klimatu, który przygotował projekt ustawy, potwierdza, że takie były jego intencje.

Ministerstwo poinformowało, że oparcie się na definicji z prawa przedsiębiorców „stanowi odzwierciedlenie zgłaszanych postulatów dotyczących zakresu niezbędnej pomocy dla tego kluczowego dla polskiej gospodarki kręgu odbiorców energii elektrycznej”, i dodaje, że w ten sposób przepisy nie dyskryminują żadnego podmiotu MŚP z tytułu wchodzenia w skład grupy kapitałowej. ©℗