Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Które kraje UE mają najwięcej czystej energii? Skandynawia bije Europę na głowę [MAPA]

TL
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
OZE, energia odnawialna, słoneczna, wiatrowa
OZE, energia odnawialna, słoneczna, wiatrowa
Shutterstock

W całej Unii Europejskiej w 2021 roku 21,8 proc. energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. To pierwszy w historii spadek tego wskaźnika o 0,3 pkt proc. względem 2020 roku. Tymczasem aktualny cel UE na 2030 rok wynosi 32 proc.

Daleko do realizacji celu UE

32 proc. - tyle w 2030 roku ma wynosić udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto - wynika z dyrektywy z dnia 11 grudnia 2018 r. ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Tymczasem w 2021 r. udział OZE w końcowym zużyciu był na poziomie 21,8 proc. To nadal znacznie poniżej wyznaczonego na 2030 rok celu. Co więcej, w 2021 r. KE przedstawiła wniosek mający jeszcze zwiększyć ten cel do poziomu 40 proc., a plan REPowerEU w 2022 r. jeszcze bardziej podniesie ten poziom - do 45 proc.

Skandynawia bije Europę na głowę

Wśród państw członkowskich UE Szwecja nadal lideruje z ponad połową energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto (62,6 proc.) w 2021 r. Produkcja energii z OZE w Szwecji opiera się głównie na mieszance biomasy, wody, wiatru, pomp ciepła i biopaliw płynnych.

Tuż za Szwecją, która miała zdecydowanie najwyższy udział wśród krajów UE w 2021 r., znalazła się Finlandia (43,1 proc.) i Łotwa (42,1 proc.). Oba te kraje wykorzystują głównie biomasę i energię wodną. Kolejne są Estonia (37,6 proc., opierając się głównie na biomasie i energii wiatrowej), Austria (36,4 proc., głównie energię wodną i biomasę) i Dania (34,7 proc., głównie biomasa i wiatr).

W Unii Europejskiej Szwecja jest niekwestionowanym liderem, jednak poza Wspólnotą są kraje ze znacznie większym udziałem OZE niż lider UE. W Islandii i Norwegii odpowiednio 85 proc. i 74 proc. energii pochodzi z czystych źródeł.

W sumie 15 z 27 członków UE zgłosiło udział poniżej średniej UE w 2021 r. (Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Polska i Słowacja).

Najniższy odsetek OZE odnotowano w Luksemburgu (11,7 proc.), na Malcie (12,2 proc.), w Holandii (12,3 proc.), Irlandii (12,5 proc.) i Belgii (13,0 proc.). Na szóstym miejscu od końca znalazła się Polska z udziałem OZE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie 15,6 proc.