Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

KGHM: Wydobycie miedzi w 2023 r. na poziomie zbliżonym do 2022 r., więcej srebra i inwestycji

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
KGHM Polska Miedź
KGHM Polska Miedź
ShutterStock

Plan produkcji kopalń KGHM Polska Miedź na przyszły rok zakłada wydobycie miedzi w urobku na poziomie zbliżonym do wielkości przewidywanej w 2022 r. - poinformowała spółka w środę. Dodano, że w 2023 r. zakładany jest wzrost produkcji srebra, a także inwestycji.

Spółka przekazała w środę wieczorem, że rada nadzorcza KGHM zatwierdziła budżet na 2023 rok.

"Budżet KGHM na 2023 rok to ambitna i spójna odpowiedź spółki na wyzwania rozwojowe i operacyjne, jak i te, które wynikają z otoczenia makroekonomicznego oraz geopolitycznego. Proponujemy na przyszły rok najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, przy zachowaniu stabilnej pozycji kapitałowej, finansowej i operacyjnej. Chcemy wzmacniać potencjał produkcyjny poszczególnych segmentów grupy kapitałowej, zgodnie z profilami i charakterystyką poszczególnych aktywów. Przyszły rok to szybsze tempo rozwoju projektów górniczych" - wskazał cytowany w komunikacie prezes KGHM Tomasz Zdzikot.

Jak poinformowano, plan produkcji kopalń KGHM Polska Miedź na 2023 r. zakłada wydobycie miedzi w urobku na poziomie zbliżonym do wielkości przewidywanej w 2022 roku. W zakresie srebra przewidywany jest wzrost produkcji w konsekwencji wykorzystania pełnych zdolności przerobowych przy niższej zawartości tego pierwiastka w urobku. Dodano, że zakłada się wzrost jednostkowego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych, głównie z tytułu wzrostu cen materiałów technologicznych, czynników energetycznych i paliw oraz stawek usług obcych przy zachowaniu zakresu rzeczowego kosztów.

Spółka przekazała, że założenia budżetu na 2023 r. zakładają, że produkcja miedzi w koncentracie przez KGHM Polska Miedź ma wynieść 390 tys. ton. Produkcja miedzi elektrolitycznej ma wynieść 582 tys. ton, w tym z wsadów własnych - 385 tys. ton. Spółka ma zamiar wyprodukować też 1261 ton srebra w koncentracie oraz 1301 ton srebra metalicznego.

Sprzedaż KGHM Polska Miedź ma z kolei wynieść 607 tys. ton miedzi płatnej oraz 1303 tony srebra płatnego.

Spółka przekazała, że nakłady na inwestycje rzeczowe w kwocie 3 mld 250 mln zł - w tym rezerwa na kwotę 250 mln zł - kierowane będą przede wszystkim na kontynuację realizowanych projektów, w tym kluczowych programów strategicznych. Chodzi m.in. o Program Udostępniania Złoża (w tym projekt GG-2 "Odra"), rozbudowę OUOW Żelazny Most, programy Rozwoju Bazy Zasobowej, KGHM 4.0 czy planowane przestoje technologiczne w ciągu produkcyjnym spółki.

Dodano, że wydatki na inwestycje kapitałowe spółki w 2023 roku planowane są na 2 mld 129 mln zł. Jak wyjaśniono mają one zostać przeznaczone m.in. na projekty energetyczne w obszarze fotowoltaiki, nabycie udziałów w instalacjach offshore wind czy inwestycje spółek energetycznych Grupy KGHM. "Inwestycje te zostaną poprzedzone stosownymi analizami efektywności ekonomicznej, z uwzględnieniem oczekiwanej stopy zwrotu" - podkreślono.

KGHM przekazał ponadto, że w ramach inwestycji kapitałowych założono również finansowanie KGHM International związane z realizacją projektu Victoria. Produkcja w KGHM International, jeśli chodzi o miedź płatną, ma wynieść 56 tys. ton, a TPM - 59,2 tys. troz.

"W KGHM International brak produkcji z kopalni Franke, ze względu na zbycie kopalni w pierwszej połowie 2022 r., częściowo rekompensowany będzie wyższą produkcją miedzi w zasobach Robinson i Sudbury, przy niezmienionej produkcji z kopalni Carlota. Kontynuowane będą tam prace związane z rozwojem infrastruktury naziemnej Projektu Victoria niezbędnej do przeprowadzenia fazy Advanced Exploration (z głębieniem szybu eksploracyjnego - docelowo wentylacyjnego)" - wyjaśniono.

Spółka dodała, że w przyszłym roku w kopalni Sierra Gorda eksploatacji będą podlegać strefy o niższej zawartości miedzi, ale wyższej zawartości molibdenu. "Stąd, pomimo zwiększenia dziennego przerobu, planowana obniżona zawartość miedzi w rudzie spowoduje spadek produkcji miedzi płatnej w tym zagranicznym aktywie KGHM" - poinformowano.

Produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda (dla 55 proc. udziałów) ma wynieść 80,3 tys. ton, z kolei molibdenu - 5,7 mln funtów.

Firma przekazała, że oczekiwany jednostkowy całkowity koszt produkcji miedzi z wsadów własnych w KGHM Polska Miedź wynosi 36,3 tys. zł/t. (PAP)

autor: Michał Boroń