Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

PGE i ZE PAK liczą na umowę inwestycyjną z KHNP dot. elektrowni jądrowej w kilka miesięcy

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. siedziba budynek Warszawa
Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%.
fot. materiały prasowe

Warszawa, 07.03.2023 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) i ZE PAK liczą na zawarcie w ciągu kilku miesięcy ostatecznej umowy inwestycyjnej z Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP), wynika z wypowiedzi prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego. PGE i ZE PAK zawarły dziś porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej do projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400.

"Kolejnym krokiem jest uzyskanie zgody UOKiK i podpisanie umowy spółki, ale jednocześnie pracujemy już z partnerem koreańskim i mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy będziemy w stanie podpisać ostateczną umowę inwestycyjną z KHNP, w której polska spółka będzie miała większość udziałów" - powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.

"Zakładamy, że wszystkie procesy środowiskowe związane z tym projektem zajmą ok. 3-4 lat" - dodał prezes ZE PAK Piotr Woźny.

Dąbrowski poinformował, że spółka celowa nie ma jeszcze nazwy, ale kwestia ta zostanie uzgodniona w ciągu trzech miesięcy. Jej prezesem będzie osoba rekomendowana przez PGE, a przewodniczącym rady nadzorczej - osoba rekomendowana przez Grupę Polsat.

"Inwestycja będzie finansowana w formule project finance. Rozmawiamy na temat pozyskania finansowania z koreańskimi instytucjami finansowymi. I jest z ich strony zainteresowanie, ale rozmowy są na wstępnym etapie" - powiedział prezes PGE.

Lokalizacja projektu w Pątnowie, przy jednym z kluczowych krajowych węzłów energetycznych, umożliwia wyprowadzenie energii elektrycznej we wszystkich kierunkach przy minimalizacji strat związanych z przesyłem energii i optymalne wykorzystanie sieci elektroenergetycznej, podkreśliły firmy.

"Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.  Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12% dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni możliwe jest już w 2035 r." - czytamy w komunikacie.

31 października 2022 roku prezesi trzech spółek, tj. PGE i ZE PAK oraz koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny, którego głównym celem było opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w Polsce w oparciu o technologię APR1400. Do końca 2022 roku strony przygotowywały wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej w regionie Konina, a następnie prowadziły dalsze uzupełniające analizy. W ramach przygotowania planu wykonane zostały wstępne analizy warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracowany został szacunkowy budżet dla prac przygotowawczych, etapu budowy wraz z rozważanymi scenariuszami finansowania i harmonogramu realizacji projektu oraz ze zdefiniowaniem kluczowych etapów wpływających na potencjalną realizację projektu.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)