Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Ustawa o rolnictwie ekologicznym z poprawkami Senatu

Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutę
ekologia 2
ShutterStock

Senat wprowadził poprawki do ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, które m.in. poszerzają krąg osób, które mogą znaleźć się w rejestrze inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz doprecyzowują przepisy dot. kontroli produkcji ekologicznej. Ustawę wraz z poprawkami Senat przyjął jednogłośnie.

Jedna z wprowadzonych przez Senat poprawek stanowi, że do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego mogą zostać wpisane także osoby z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędnym, uzyskanym w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk rolniczych, o żywieniu lub weterynaryjnych, które odbyły co najmniej jednoroczny staż pracy u producenta ekologicznego lub w jednostce certyfikującej.

Część poprawek doprecyzowuje zasady kontroli produkcji ekologicznej.

Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Określa kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza ułatwienia dotyczące stosowania nawozów dopuszczonych w innych państwach Unii Europejskiej i Turcji. Będzie je można łatwiej sprowadzać do Polski, co powinno zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych.

Ustawa określa wyższe stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona ekologicznej jakości. Zakłada, że Główny inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (a nie jak dotychczas minister rolnictwa) będzie miał uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej, wydawania decyzji i poleceń, służących zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań jednostek certyfikujących.

Ustawa wprowadza dotkliwe kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym, oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej, aby zwiększyć ochronę konsumentów i producentów przed nieuczciwymi praktykami.

(ISBnews)