Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Sztuczna inteligencja pomoże monitorować gatunki żyjące w Puszczy Białowieskiej

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Huawei Polska we współpracy ze startupem Rainforest Connection uruchamia system monitorowania akustycznego w Puszczy Białowieskiej. Dzięki analizie dźwięku dokonanej przez sztuczną inteligencję, możliwe będzie monitorowanie 15 gatunków ptaków i 2 gatunki ssaków żyjących w parku narodowym.

– Dane posłużą do analizy rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych gatunków oraz interpretacji, jaka może być wielkość populacji gatunków objętych monitoringiem – tłumaczy Mateusz Szymura z Białowieskiego Parku Narodowego. Jak dodaje, projekt pozwoli na łatwiejsze monitorowanie poszczególnych gatunków na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.

Na czym to polega? W koronach drzew na terenie Puszczy Białowieskiej zamontowano urządzenia rejestrujące odgłosy przyrody – czujniki akustyczne – z których dane będą przesyłane do platformy chmurowej w celu analizy przez sztuczną inteligencję. W praktyce technologia AI dostarczona przez Huawei, pozwoli przyporządkować zarejestrowane odgłosy do konkretnych gatunków zwierząt i stworzyć mapę ich występowania w puszczy.

– Nagranie wyjącej rodziny wilczej pozwala określić, ile osobników przebywa na danym terenie – wskazuje Mateusz Szymura. Oprócz wilków, program obejmie również rysie. Głównym obiektem zainteresowania badaczy będą jednak ptaki, w tym poszczególne gatunki dzięciołów i sów.

Na terenie parku rozlokowano 3 urządzenia Guardian, czyli „Strażnik”, które działają w trybie online i mają zasięg siedmiu kilometrów. Są one w pełni zasilane energią słoneczną i mają wbudowane mikro-odbiorniki oraz anteny do przesyłania danych audio do chmury za pośrednictwem sieci GSM, co pozwala na monitorowanie aktywności dzikich zwierząt w czasie rzeczywistym.

W puszczy zamontowano także 70 urządzeń o nazwie AudioMoth Edge pracujących w trybie offline o zasięgu 200 metrów, z których badacze będą zgrywać dane co tydzień. Są to zaawansowane rejestratory dźwięku o pełnym spektrum, wychwytujące zarówno częstotliwości słyszalne, jak i ultradźwiękowe, które są automatycznie zapisywane na kartach SD w formie nieskompresowanej. Dostawcą urządzeń jest startup Rainforest Connection.

– W ramach projektu stworzonego wspólnie z Huawei zespół ekspertów - biologów eko-akustycznych z Rainforest Connection i specjalistów z Białowieskiego Parku Narodowego przez najbliższych kilkanaście miesięcy będzie opracowywał raport analizujący bioróżnorodność na tym terenie. Wyciągnięte wnioski i spostrzeżenia zostaną wykorzystane do zaprojektowania skutecznych i precyzyjnych działań ochronnych rzadkich gatunków, które występują na terenie puszczy – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Projekt Huawei i Rainforest Connection w Puszczy Białowieskiej to pierwsza odsłona programu ochrony unikalnych obszarów przyrodniczych z wykorzystaniem połączonego systemu „Strażników” natury i sztucznej inteligencji w Polsce. Na całym świecie od 2019 roku takich projektów zrealizowano już 11, w tym w Irlandii i w Grecji.

U wybrzeży Irlandii dane zbierane z hydrofonów i analizowane przez algorytmy AI, umożliwiły lepszą ochronę waleni. Wody na północ od Irlandii to dom dla jednej trzeciej światowej populacji tych ssaków, a jednocześnie trasa, którą przebiega popularny szlak żeglugowy. W rezultacie walenie często padają ofiarami zderzenia ze statkiem. System umożliwiający zlokalizowanie miejsca pobytu zwierząt, pozwolił uniknąć wielu takich wypadków. W Grecji monitoring akustyczny wykorzystano zaś do walki z nielegalną wycinką lasów. Dane wysyłane w czasie rzeczywistym w połączeniu z ich automatyczną analizą przez sztuczną inteligencję, stworzyły możliwość wzywania służb w miejsce wycinki, aby przyłapać sprawców na gorącym uczynku.

– Postawiliśmy sobie za zadanie walkę z tymi nielegalnymi wycinkami w miejscach, gdzie do nich dochodzi. To bitwa na informacje. Kluczowa jest wiedza o tym, gdzie te wycinki mają rzeczywiście miejsce – tłumaczy Mahreen Qasi, wiceprezes Rainforest Connection. Jak wyjaśnia, algorytmy dzięki odpowiedniej analizie są w stanie wykryć dźwięk piły maszynowej.
– Dzięki zastosowaniu technologii chmury firmy Huawei możemy wysyłać alerty do osób pracujących w terenie – do służb, przedstawicieli organizacji pozarządowych czy leśników – dodaje.

– Obecnie jesteśmy w stanie umieścić urządzenia Guardian w dowolnym miejscu lasu, żeby wykrywać nielegalną wycinkę. Nasze osiągniecia są możliwe dzięki najnowszej technologii dostarczanej przez Huawei, m.in. przetwarzaniu big data i sztucznej inteligencji. Co równie ważne, wykorzystanie innowacyjnych technologii jest kluczowym elementem, który pozwoli nam zachować gatunki na Ziemi – twierdzi wiceprezes Rainforest Connection.

Mahreen Qasi cieszy się też na projekt w Polsce.
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zaczynamy pierwszy w Polsce projekt z Huawei i Puszczą Białowieską. Naszym celem jest monitowanie 15 gatunków ptaków i 2 gatunków ssaków – uzupełnia.

Realizacja projektu w Puszczy Białowieskiej jest możliwa dzięki wieloletniej inicjatywie na rzecz włączenia cyfrowego Huawei TECH4ALL. Projekt zakłada rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych z różnymi globalnymi partnerami, by pokonywać alarmujące wyzwania w czterech obszarach: środowisko, edukacja, opieka zdrowotna i rozwój.

DZR