Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Paliwa kopalne w UE. Jak bardzo Europa jest uzależniona od rosyjskiego gazu, ropy i węgla? [MAPA]

TL
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Dostępna energia brutto w UE i jej pochodzenie
Dostępna energia brutto w UE i jej pochodzenie
eurostat

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że kraje UE za wszelką cenę chcą się uniezależnić od importu rosyjskich paliw kopalnych. Ten proces nie nastąpi jednak szybko. Jak wynika z ostatniego raportu Eurostatu, w 2020 roku UE importowała 58 proc. swojej energii. W ogromnej części był to import z Rosji.

Według danych Eurostatu, w 2020 r. UE importowała 58 proc. zużywanej energii. Własna produkcja Unii zaspokajała tylko 42 proc. potrzeb Wspólnoty.

Miks energetyczny wyrażony jako udział paliw w dostępnej energii brutto UE w 2020 r. składał się z 35 proc. ropy naftowej i produktów ropopochodnych, 24 proc. gazu ziemnego, 17 proc. odnawialnych źródeł energii, 13 proc. energii jądrowej i 11 proc. stałych paliw kopalnych.

Państwa najbardziej uzależnione od paliw kopalnych

W UE najbardziej zależnym od paliw kopalnych państwem jest Malta, gdzie gaz ziemny i ropa naftowa stanowiły 96,8 proc. miksu energetycznego. Na drugim miejscu jest Holandia. W Niderlandach aż 89,5 proc. energii powstaje z paliw kopalnych, także głównie z ropy i gazu ziemnego. Kolejne są Cypr (87,8 proc.) i Polska. W naszym kraju udział stałych paliw kopalnych, gazu i ropy naftowej w miksie energetycznym w 2020 r. stanowił 85,3 proc., w tym 39,6 proc. przypadło na stałe paliwa kopalne, 16,9 proc. na gaz i 28,8 proc. na ropę naftową.

Gaz ziemny

Rosja jest dla UE wiodącym dostawcą gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, które są głównymi surowcami energetycznymi w miksie energetycznym UE. W 2020 r. import z tego kierunku zaspokajał 24 proc. potrzeb energetycznych UE.

Gaz ziemny, główne paliwo do produkcji energii elektrycznej i ogrzewania w UE, był paliwem o największej ekspozycji na import z Rosji. W 2020 r. UE otrzymała 46 proc. swojego importu gazu ziemnego od tego dostawcy, zaspokajając 41 proc. dostępnej energii brutto pochodzącej z gazu ziemnego. W Polsce import rosyjskiego gazu odpowiadał za ponad 45 proc. dostępnej energii brutto pochodzącej z gazu. 

Ropa naftowa

Drugą pod względem ekspozycji na import z Rosji była ropa naftowa, podstawowy surowiec do produkcji paliw transportowych i przemysłu petrochemicznego. W 2020 r. UE rosyjska ropa stanowiła 26 proc. importu ropy naftowej, co zaspokoiło 37 proc. zapotrzebowania UE na energię. W Polsce rosyjska ropa zaspokoiła ponad 76 proc. zapotrzebowania na energię w kraju.

Węgiel

Wreszcie stałe paliwa kopalne (takie jak węgiel) miały najmniejszą zależność od importu od Rosji, który stanowił 19 proc. zużycia stałych paliw kopalnych w UE. W 2020 r. UE sprowadzała z tego kraju 53 proc. węgla kamiennego, co stanowiło 30 proc. zużycia węgla kamiennego w UE. W Polsce rosyjski węgiel odpowiadał za ponad 13 proc. zużycia stałych paliw kopalnych.